måndag 14 maj 2012

i
varje resa
finns en sång
där
Jag
är lyssnare och skapare
på samma gång
*
i moll
i
dur
så rikt det är
mitt
partitur
*
i
varje resa
finns en ton
av
tacksam glädje
när kväll
 ger
 reflexion
*