fredag 26 oktober 2012

... i lä för nordanvinden ...

Roine ringde
det blev en eftermiddag
vid
Anders vägg
i
 lä för nordan

där
 över vassarna
drog
havsörnen fram
och
alla gässen
tog till
 vingarna

Anders
kom
körandes sin gamla
Bolinder Munktell
tuff tuff


Fjällvråken
cirklade
i
solskenet


och
ganska gott
om
svan
var det

några lyfte
gick in
i
solen
och
drog söderut


stararna
tog
kvällskvist

Tack
för
idag