måndag 25 juni 2012


*
Jag behöver
 Sol
Jag behöver
Regn
för att blomma
Här
är
Jag
*
spegla Dig gärna
*