söndag 19 augusti 2012

....... i höga himlavalvet .......

Nu
ropar bivråkarna
gemenskap
i
annan längtan
än
 den som var
*
i
blommande ljungen
är
Jag
 ännu kvar