lördag 15 mars 2014

... sista utställningsdagarna vid Tysslingen ... blandade bilder ...

 Tenniketorpsbacken
 Ramshyttevägen
 Ramsjön med pors
 Ramsjön Råbockar
Lockyttegärdena

 Rangelbäcken


 första 
Tussilagon
 Tysslingen

 ett par akvareller
i
utställningslokalen
Tack 
för den här
gången