måndag 24 februari 2014

 idag
kom flock på flock
med
sångsvanar och gäss
 Rånnestamatningen

 havsörn

 4 st örnar på isen långt ut
 parning
 sädgäss

 en mycket ljus individ med i flocken

 Anders lada
 strandskog
Hättinge hage
 södra Tysslingetornet
 två bläsgäss i täten


 knölsvanar

fredag 21 februari 2014

Dags för utställning i Galleri Svanen, Tysslingen ... 22 feb - 13 mars ...

 Åter
akvareller
i
lagår´n

 lite dagsfärska bilder från
Tysslingen
Här Blacksta

 Rånnesta

 Ruinen
 Anders lagård


 sångsvanar
20-30 stycken
har redan visat sig i dagarna kajorna äter på utlagda säden

 grågäss

en av akvarellerna
utställningen