söndag 13 december 2015

 Ljusa tankar
 sex grader kallt o sjön ligger
 frosttuvorna lyser som egna lucior
 kristallvackert
 jordnära porsfärg
 ljusa speglar
 havsörnen drog förbi
 solen går lågt hela dagen
 sista veckan i "kortaste dagen"
 Tänk ! ... här spelar nattskärrorna i ljusa sommarnatten
 kvällsspegling
Tack för idag !