måndag 24 februari 2014

 idag
kom flock på flock
med
sångsvanar och gäss
 Rånnestamatningen

 havsörn

 4 st örnar på isen långt ut
 parning
 sädgäss

 en mycket ljus individ med i flocken

 Anders lada
 strandskog
Hättinge hage
 södra Tysslingetornet
 två bläsgäss i täten


 knölsvanar